Päivätoiminta

Pipolakodin päivätoiminta on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville.

Tavoitteena päivätoiminnassa on asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen yksilöllisen ja kuntouttavan työotteen ja selkeän ja säännöllisen päivärytmin avulla. Tavoitteena on lisäksi tukea omatoimisuutta ja itsenäistä elämää sosiaalisessa ympäristössä.

Tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja erilaisten taitojen, kuten kädentaitojen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen sekä mielekkään tekemisen ja toiminnan tarjoaminen ja elämänlaadun parantaminen tarjoamalla jokaiselle mieleistä  ja mielekästä aktiviteettia.

Tarjoamme positiivisia kokemuksia ja onnistumisen tunteita. Päivätoiminnassa tuemme aikuisuutta ja pyrimme lisäämään asiakkaan itseluottamusta.

Päiväohjelmassa hyödynnetään vuodenaikojen vaihtelua, juhlapyhiä ja muita ajankohtaisia asioita. Mahtava pihapiiri ja ympäröivä metsä tarjoavat mahdollisuuksia esim. ulkoiluun, retkiin, sienestämiseen, pihatöihin ja marjastamiseen. Kaikki neljä vuodenaikaa ovat rikastuttamassa päivätoimintaa. Ulkoilun tuomat mahdollisuudet ovat helposti toteutettavissa ja pihalla kulkeminen on turvallista, mikä mahdollistaa myös itsenäisen liikkumisen.

Suuret päivätoimintatilat kahdessa eri rakennuksessa mahdollistavat päivätoiminnan monipuolisen sisällön ja pienryhmätyöskentelyn. Yhteiset avarat tilat mahdollistavat isotkin yhteiset tapahtumat. Esteettömät tilat ja wc:t mahdollistavat osallistumisen pyörätuolissa tai rollaattorin kanssa.

Pienryhmätyöskentelyä tehdään esim. musiikin, maalauksen, kirjallisuuden, tietotekniikan, puutöiden, ulkoilun ja voimistelun parissa. Pipolakodilla on oma 9-paikkainen auto asukaskuljetuksiin ja päivätoiminnan käyttöön. Teemme luontoretkien lisäksi myös kaupunkiretkiä ja käymme esim. kirjastoissa ja näyttelyissä. Retket tarjoavat vaihtelua ja virkistystä sekä uuden oppimista.

Päivätoiminnassa käy ulkopuolinen musiikkiterapeutti kerran viikossa pitämässä musiikkituokion sekä fysioterapeutti vetämässä jumppaa kahden eri ryhmän kanssa.

Pienet ryhmäkoot mahdollistavat yksilöllisen huomioimisen. 

Tavoitteena on jokaisen asiakkaan huomioiminen omine erityistarpeineen.